SEDIA, PANTAS, BERINTEGRITI

Halaman

IKATAN DAN SIMPULAN ASAS


Diperbuat daripada sabut, dawai, kapas,rami,
Hemp, dan bahan-bahan campuran( sintetik ).Terdapat dalam pelbagai saiz lilitannya dan digunakan untuk berbagai-bagai kegunaan. Contohnya, tali digunakan untuk mengangkut, menarik, mengikat dan menyelamat.

Definisi simpulan dan ikatan
Simpulan
Simpulan menggunakan tali yang kecil dan sederhana saiznya.Ia digunakan pada benda-benda yang kecil dan sederhana.

Ikatan
Digunakan untuk mengikat kayu, buluh, tiang dan papan untuk membuat jambatan, tiang bendera, menara dan sebagainya.

Simpul buku sila
*Digunakan untuk menyambung dua utastali yang sama besar.
*Mematikan ikatan pada bungkusan.
*Mematikan ikatan semasa membalut luka.
*Senang dibuka kembali.

Simpul bunga geti
Digunakan untuk menyambung dua utas taliyang tidak sama besar saiznya.

Simpul bunga geti berganda
Dibuat supaya sambungan yang dilakukanbertambah kuat dan tidak mudah terburai.

Simpul tindih kasih
Berguna terutama untuk tujuan menyelamat dan menjerut.1 lilitan 2 ½ belit
Digunakan untuk mengikat perahu dan bot yang berlabuh.
Boleh juga digunakan untuk mengikat tali pada tiang atau kayu.
Digunakan juga untuk mengikat hujung tali khemah pada pancangnya.Simpul manuk
Digunakan untuk mengikat tali pada tiang atau balak.
Simpulan yang digunakan tidak mudah terburai dan kayu dapat ditarik ataudiangkat ke tempat yang dikehendaki dengan selamat.
Juga digunakan semasa memula dan mematikan ikatan
Simpul pengail
Digunakan untuk menyambung dua tali yang sama besar dan licin.
Simpul ini digunakan untuk menyambung tali kail yang licin.

Simpul balak
Digunakan untuk mengikat tali pada kayu atau batang yang lebih besar saiznya.
Tujuannya agar kayu itu tidak licin atau mudah digerak-gerakkan.
Simpul buku sila
Digunakan untuk menyambungkan2 utas tali yang sama besar.
Penyambungan tali ini lebih selamatdigunakan dan senang untukdiuraikan balik
Digunakan untuk mengikatbungkusan.
Simpul kerusi
Digunakan bagi menurunkan mangsa dari tempat tinggi atau menaikkan mangsa  keatas.
Simpul mati bertanjul
Digunakan untuk  membuat tanjul yang  tidak boleh terjerut.
Sangat berguna dalam kerja-kerja menyelamat.
Digunakan untuk menjerut leher binatang.