SEDIA, PANTAS, BERINTEGRITI

Halaman

LATIHAN MELAWAN KEBAKARANKAWAD MERDEKA 2011


MELAWAN KEBAKARAN


Kebakaran merupakan satu tragedi yang boleh dielakkan sekiranya individu mengambil langkah untuk mengatasinya.
Kebakaran menyebabkan kerugian:
üHarta benda
üNyawa

2. PUNCA KEBAKARAN

2.1  Faktor kemanusiaan

lMerokok

lKanak-kanak

lKerja-kerja kimpalan atau pemotongan

lKianat

2.2  Faktor kemalangan atau tidak sengaja
lKerosakan elektrik
lAlatan terlalu panas
lKemalangan
2.3  Berlaku dengan sendiri
lGeseran
lCuaca terlalu panas
lPetir


3. SEGITIGA KEBAKARAN
a. BAHAN API
ØGas atau wap mudah terbakar. Contohnya seperti kayu, batu, gas, minyak, kertas dan sebagainya.
ØBertindak apabila dipanaskan dan mula membakar apabila mencapai takat sambaran (satu suhu yang boleh menyebabkan berlakunya kebakaran).
b. OKSIGEN
ØTerdapat dalam udara.
Ø
Ø Sangat membantu proses pembakaran di mana peratusan yang diperlukan antara 16% hingga 21%.

ØKebakaran lebih cepat merebak apabila dibantu oleh haba yang tinggi.
c. HABA
ØSejenis tenaga yang boleh membantu proses pembakaran – suhu akan meningkat.
ØPeningkatan haba menyebabkan wap atau gas mudah terbakar dapat dibebaskan agar api terus merebak

4. KELAS-KELAS APi
 1. KELAS API
  KEBAKARAN
  ALAT/MEDIA PEMADAM YANG SESUAI
  Kelas “A”
  Kayu
  Kertas
  Kain, sampah sarap dll
  Jenis air
  Jenis debu kering
  Menggunakan air secara semburan
  Kelas “B”
  Minyak
  Cat
  Varnish, plastik dll
  Jenis buih
  Jenis debu kering
  Jenis gas atau air secara semburan
  Kelas “C”
  Gas Butana
  Gas Propana
  Gas Acetyiene
  Gas Hidrogen
  Gas Ammonia
  Jenis debu kering
  Jenis karbon dioksida
  Jenis gas
  Kelas “D”
  Logam Potessium
  Logam Sodium
  Logam Calcium
  Logam Magnesium
  Debu graphite
  Soda ash
  Pasir kering
  Jenis debu kering Tenery Eutectic Chloride (T.E.C.)
IKATAN DAN SIMPULAN ASAS


Diperbuat daripada sabut, dawai, kapas,rami,
Hemp, dan bahan-bahan campuran( sintetik ).Terdapat dalam pelbagai saiz lilitannya dan digunakan untuk berbagai-bagai kegunaan. Contohnya, tali digunakan untuk mengangkut, menarik, mengikat dan menyelamat.

Definisi simpulan dan ikatan
Simpulan
Simpulan menggunakan tali yang kecil dan sederhana saiznya.Ia digunakan pada benda-benda yang kecil dan sederhana.

Ikatan
Digunakan untuk mengikat kayu, buluh, tiang dan papan untuk membuat jambatan, tiang bendera, menara dan sebagainya.

Simpul buku sila
*Digunakan untuk menyambung dua utastali yang sama besar.
*Mematikan ikatan pada bungkusan.
*Mematikan ikatan semasa membalut luka.
*Senang dibuka kembali.

Simpul bunga geti
Digunakan untuk menyambung dua utas taliyang tidak sama besar saiznya.

Simpul bunga geti berganda
Dibuat supaya sambungan yang dilakukanbertambah kuat dan tidak mudah terburai.

Simpul tindih kasih
Berguna terutama untuk tujuan menyelamat dan menjerut.1 lilitan 2 ½ belit
Digunakan untuk mengikat perahu dan bot yang berlabuh.
Boleh juga digunakan untuk mengikat tali pada tiang atau kayu.
Digunakan juga untuk mengikat hujung tali khemah pada pancangnya.Simpul manuk
Digunakan untuk mengikat tali pada tiang atau balak.
Simpulan yang digunakan tidak mudah terburai dan kayu dapat ditarik ataudiangkat ke tempat yang dikehendaki dengan selamat.
Juga digunakan semasa memula dan mematikan ikatan
Simpul pengail
Digunakan untuk menyambung dua tali yang sama besar dan licin.
Simpul ini digunakan untuk menyambung tali kail yang licin.

Simpul balak
Digunakan untuk mengikat tali pada kayu atau batang yang lebih besar saiznya.
Tujuannya agar kayu itu tidak licin atau mudah digerak-gerakkan.
Simpul buku sila
Digunakan untuk menyambungkan2 utas tali yang sama besar.
Penyambungan tali ini lebih selamatdigunakan dan senang untukdiuraikan balik
Digunakan untuk mengikatbungkusan.
Simpul kerusi
Digunakan bagi menurunkan mangsa dari tempat tinggi atau menaikkan mangsa  keatas.
Simpul mati bertanjul
Digunakan untuk  membuat tanjul yang  tidak boleh terjerut.
Sangat berguna dalam kerja-kerja menyelamat.
Digunakan untuk menjerut leher binatang.

Rumah Terbuka JPAM Sik


Banjir di Kg. Bendang Man